(1)
Csillag, P. Religious Ripples on the Bosporus. ismed 2023, 1.