Krzyżowski, A. “Marzena Karwowska: Świadomość rodząca Obrazy. Studia Z Antropologii Literatury”. BACHELARD STUDIES - ÉTUDES BACHELARDIENNES - STUDI BACHELARDIANI, no. 2, Feb. 2022, pp. 213-5, https://mimesisjournals.com/ojs/index.php/bachelardstudies/article/view/1654.