KRZYŻOWSKI, A. Marzena Karwowska: Świadomość rodząca obrazy. Studia z antropologii literatury. BACHELARD STUDIES - ÉTUDES BACHELARDIENNES - STUDI BACHELARDIANI, n. 2, p. 213-215, 28 Feb. 2022.