[1]
Krzyżowski, A. 2022. Marzena Karwowska: Świadomość rodząca obrazy. Studia z antropologii literatury. BACHELARD STUDIES - ÉTUDES BACHELARDIENNES - STUDI BACHELARDIANI. 2 (Feb. 2022), 213-215.